ετερόπτερα

Τάξη ημιπτεροειδών εντόμων με ατελή μεταμόρφωση, η οποία αριθμεί περίπου 25.000 χερσόβια και υδρόβια είδη. Τα έντομα αυτά έχουν μεταπλάσει τα εμπρόσθια πτερύγια σε ημιέλυτρα, τα οποία –όταν το ζώο μένει ακίνητο– τοποθετούνται οριζόντια πάνω στο σώμα, έτσι ώστε να καλύπτουν τα οπίσθια πτερύγια· σε μερικές περιπτώσεις αυτά υποπλάσσονται σε πολύ μικρά λέπυρα. Το κεφάλι τους κινείται λίγο· οι κεραίες ποικίλλουν και είναι μάλλον μακριές στα χερσόβια είδη και κοντές στα υδρόβια· τα πόδια γενικά είναι ίσα· τα μάτια τους είναι καλά ανεπτυγμένα και συχνά υπάρχουν δύο στίγματα (ομματίδια). Η βάση του ράμφους βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα του κεφαλιού. Μερικά ε. έχουν όργανα που παράγουν οξείς ήχους (κεραίες, ράμφος κλπ.). Μερικά γένη υδρόβιων ε. μπορούν να πραγματοποιήσουν μεγάλες μεταναστεύσεις, ενώ από τα χερσόβια τα γένη Εurygaster και Οdontotarsus της οικογένειας των πεντατομιδών μεταναστεύουν ομαδικά μετά τη χειμέρια νάρκη, ακόμα και σε αποστάσεις 200 χλμ. Τα ε. ζουν σε εύκρατες και τροπικές περιοχές, είναι παράσιτα ζώων και φυτών και μερικά από αυτά μπορούν να μεταδώσουν στον άνθρωπο παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως το γένος Τriatoma που μεταφέρει τρυπανοσώματα. Στην τάξη των ε. ανήκουν πολλές οικογένειες όπως οι: κοριξίδες, νητονηκτίδες, νεπίδες, βελοστοματίδες, ναυκορίδες, γερμίδες, βελιάδες, υδρομετρίδες, ρεδουβιίδες, ναβίδες, μιρίδες, πολυστενίδες, κιμηκίδες, αντοκορίδες, λυγαιίδες, πυρροκορίδες, κορεΐδες, πεντατομίδες, ραδίδες και τινγίδες. Στα ετερόπτερα έντομα περιλαμβάνονται είδη υδρόβια και χερσόβια. Στη φωτογραφία, το είδος μάγια που μπορεί να περπατά πάνω στο νερό. Χερσόβιο ετερόπτερο του γένους οδοντόπους.
* * *
τα
ημιπτεροειδή έντομα (γνωστότερο είδος οι κοριοί).
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνειο. Μεταφορά στην ελλ. ξεν. όρου (πρβλ. αγγλ. heteroptera < αρχ. ελλ. ετερο-* + πτερόν)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • νέπα — Ετερόπτερα έντομα της οικογένειας των Νεπιδών. Ένα είδος διαδεδομένο στην Ευρώπη είναι η ν. η τεφρόχρους (nepa cinerea) που έχει μήκος περίπου 18 χιλιοστά, με σώμα ωοειδές, πολύ πεπλατυσμένο· ζει στα λιμνάζοντα νερά, αναπνέοντας με ένα λεπτό… …   Dictionary of Greek

  • ημιπτεροειδή ή ρυγχωτά — Υπέρταξη υδροβίων και χερσοβίων εντόμων. Τα η. έχουν διάφορες μορφές, μερικές φορές περίεργες, όπως σε μερικά εξωτικά είδη. Οι διαστάσεις τους ποικίλλουν από 12 εκ. –όπως του βελόστομου του μεγάλου της Κεντρικής Αμερικής– μέχρι 1 χιλιοστό ή και… …   Dictionary of Greek

  • κοριός — Κοινή ονομασία ετεροπτέρων εντόμων της τάξης των ημιπτέρων. Πρόκειται για αιμοφάγα παράσιτα των θηλαστικών –συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου– και ορισμένων πτηνών. Το σώμα τους είναι μικρό και πεπλατυσμένο, ενώ απουσιάζουν τα μάτια και πολλές …   Dictionary of Greek

  • νωτονήκτης — (notonecta). Ετερόπτερα υδρόβια έντομα που μοιάζουν με τις κόριζες, έχουν τη συνήθεια να κολυμπούν ανάσκελα, και από εκεί προέρχεται η ονομασία τους. Το πάνω μέρος του σώματος τους είναι κυρτό και μοιάζει με βάρκα, που κινείται με τη βοήθεια των… …   Dictionary of Greek

  • υδρομετρίδες — (Hydrometridae). Ετερόπτερα έντομα. Η οικογένεια αριθμεί αρκετά είδη μικρών υδρόβιων εντόμων με λεπτότατα πόδια. Το κυριότερο από τα έντομα αυτά είναι η υδρομέτρη ή υδρόμετρο (το). Τα υδρόμετρα μπορούν να γλιστρούν, να περπατούν και να πηδούν στο …   Dictionary of Greek

  • άλυδος — (alydus). Ετερόπτερα έντομα που ανήκουν στην οικογένεια των κιμηκιδών. Ζουν κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική, μέσα στα δάση. Το σώμα τους είναι αρκετά μακρύ και λεπτό, ενώ το κεφάλι σχηματίζει ένα περίπου ισόπλευρο τρίγωνο. Τα πιο γνωστά είδη… …   Dictionary of Greek

  • ομόπτερα — (homoptera). Τάξη εντόμων με ατελή μεταμόρφωση, ετερομετάβολα ολιγομετάβολα, δηλαδή με νεανικές μορφές που διαφέρουν λίγο από τα ακμαία έντομα, γιατί ζουν στο ίδιο περιβάλλον. Τα ο. περιλαμβάνουν περίπου 25.000 είδη. Χαρακτηριστικό τους δε είναι… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.